امور فرهنگي و بسيج دانشجوئي: اموري که اين اداره بر آن نظارت دارد عبارتند از:

۱-۲-۱) برنامه ريزي فرهنگي

۲-۲-۱)کانونهاي دانشجويي و فرهنگي

۳-۲-۱)تربيت بدني

۴-۲-۱)اردوهاي تفريحي ورزشي،زيارتي و سياحتي

۵-۲-۱)مسابقات درون دانشگاهي

۶- ۲-۱)تسهيلات ورزشي دانشجويان

۷-۲-۱)صندوق مشاوره ديني و اخلاقي و…

۸-۲-۱)نشريه دانشجويي

IMG_۲۰۱۴۱۰۲۶_۱۳۱۶۰۶ IMG_۲۰۱۴۱۱۲۶_۱۷۲۹۰۱ IMG_2393 IMG_2375 IMG_۱۹۸۰۰۱۰۶_۰۵۴۸۲۵ IMG_2289 ۲۰۱۵۰۷۰۵_۲۰۴۰۱۰