امور_آموزشي

ثبت نام تكميل ظرفيت مهرماه دانشگاه جامع علمي – كاربردي

متقاضيان ثبت نام در مرحله تكميل ظرفيت مهر 98 با همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 98/09/02 لغايت 98/09/10 به مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

مدارك لازم:

1- اصل مدرك تحصيلي ديپلم (براي شركت در مقطع كارداني)
و مدرك فوق ديپلم (براي شركت در مقطع كارشناسي ناپيوسته)
و 3 سري كپي از آن

2- اصل شناسنامه و 2 سري كپي از تمام صفحات آن

3- اصل كارت ملي و 2 سري كپي

4- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت و 2 سري كپي (مختص آقايان)

5- كارت بانكي داراي رمز دوم جهت پرداخت اينترنتي هزينه ثبت نام در سايت سازمان سنجش آموزش كشور

6- شش قطعه 4*3 زمينه سفيد

http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=5