قابل توجه دانشجویان گرامی

در صورتیکه از گذراندن کلیه واحدهای خود و ثبت آنها در سامانه سجاد اطمینان دارید در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نموده و با تکمیل فرم زیر مراحل فارغ التحصیلی خود را انجام دهید.

 برای دانلود و دریافت فرمها لینک زیر را کلیک نمایید.

فرم فراغت از تحصيل و تسويه حساب