پذیرش دانشجو

مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستـري كل استـان اصفهـان تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي (وابستـه به وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري)‌ براي دوره­‌‌کـاردانـی و کارشناسی ناپيوسته‌  ازطريق سازمان سنجش‌آموزش‌کشور ،بـدون‌کنکور و باشرط معـدل‌کل ديپلـم در نظام آموزشي ترمي دانشجو مي‌پذيرد.

 

داوطلبان مي‌توانند دفترچه ثبت نام و كارت اعتباري را منحصراً بصورت اينترنتي در مهلت در نظرگرفته شده، تهيه و صرفاً ازطريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org اقدام به ثبت نام نمايند.