#دوره های آزمون های وکالت و قضاوت
دروسی که در این دوره ها تدریس میگردد عبارتند از :
1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- حقوق جزای اختصاصی
5- آیین دادرسی کیفری
6- اصول فقه کاربردی
7- متون حقوقی پیشرفته
8- تکنیک های تست زنی
شروع کلاسها از 25 بهمن 1397
زمان روزهای پنجشنبه بعدازظهر و جمعه صبح و بعد از ظهر
#دوره های آزمونهای وکالت و قضاوت
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه مرکز آموزش مراجعه فرمائید.

تلفن ثبت نام و رزور: 03132372674 و 03132372675 داخلی 20
????????????????????????????????????

*****با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با زمان ثبت نام خواهد بود.*****