بایگانی آوریل, 2016

شروع کلاسهای ورودی بهمن سال تحصیلی 94-95

کلیه کلاسهای ورودیهای بهمن ماه از روز سه شنبه مورخ 17 فروردین ماه سال جاری طبق برنامه اعلام شده برگزار میگردد.   بدیهی است شرکت در کلیه کلاسها الزامی خواهد بود

شروع کلاسها در سال 95

کلیه کلاسها در سال 95 از شنبه 14 فروردین ماه آغاز و طبق برنامه ریزی ادامه خواهد داشت

جلسه توجیهی درس کارورزی ترم بهمن 94

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم بهمن ماه اخذ نموده اند: جلسه توجیهی کلیه گروهها با حضور جناب آقای دکتر میرحسینی برگزار میگردد. زمان: چهارشنبه 18 فروردین 95 ساعت 12:30 ظهر مکان: مزکر آموزش علمی – کاربردی دادگستری کل استان اصفهان