در این جلسه جناب آقای خسروی وفا ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان ضمن حضور در مرکز و بازدید از بخشهای جدید آموزشی، اداری ، رفاهی و فرهنگی و ایراد سخنرانی، از ریاست و کلیه پرسنل و دست اندرکاران تشکر و قدردانی نمودند.   ساختمان شماره 1 اداری سلف غذاخوری ساختمان شماره 2 (کلاسها) ورودی […]