سومین کارگاه پنجشنبه های کاربردی

سومین کارگاه تخصصی حقوق پنجشنبه های کاربردی روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397  با موضوع : کاربرد لوث و قسامه در پرونده های کیفری با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار گردید. استاد محترم کارگاه جناب آقای امیرحسین حلاجی سرپرست محترم مرکز