کلاسهای آزمون های وکالت و قضاوت

#دوره های آزمون های وکالت و قضاوت دروسی که در این دوره ها تدریس میگردد عبارتند از : 1- حقوق مدنی 2- آیین دادرسی مدنی 3- حقوق تجارت 4- حقوق جزای اختصاصی 5- آیین دادرسی کیفری 6- اصول فقه کاربردی 7- متون حقوقی پیشرفته 8- تکنیک های تست زنی شروع کلاسها از 25 بهمن 1397 […]