بایگانی می, 2020

انتخابات دبیران کانونهای دانشجویی

انتخابات دبیران کانونهای دانشجویی

فراخوان انتخابات دبیران کانونهای دانشجویی در زمینه های مختلف دینی مذهبی ادبی هنری فرهنگ و اندیشه اجتماعی

انجمن های علمی مرکز آموزش

انجمن های علمی مرکز آموزش

مرکز آموزش در راستای تشکیل مجدد انجمن های علمی اقدام به برگزاری انتخابات از متقاضیان درخواست عضویت می نماید. شرایط شرکت : 1- دانشجوی ترم آخر نباشد 2- معدل بالای 16 باشد 3- متعقد و پایبند به اصول باشد .

روز جهانی قدس

روز جهانی قدس